poniedziałek, 14 listopada 2011

IRLANDIA - podstawowe informacje :

 1. Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia pracy. Dokumenty podatkowe mozna wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie, że nie podejmiesz żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku.
 2. Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa 2-3 miesiące. (jednak czasem czas może się znacznie wydłużyć ze strony urzędu).
 3. Jako, że czasem urzędnicy proszą o podanie irlandzkiego adresu zamieszkania jest on wymagany, jednak jeśli go nie pamietasz to nic sie nie dzieje, choć może to też czasem wpłynąć naszybkość otrzymanego zwrotu.
 4. Do rozliczenia podatkowego wymagane są daty wjazdów oraz wyjazdów z Irlandii od czasu kiedy zacząłeś pracę.
 5. Zwrot podatku jest przelewany na konto klienta, nie ma możliwości otrzymania czeku jak w przypadku np.Anglii.
 6. PPS - Jest odpowiednikiem zarówno polskiego numeru PESEL jak i NIP-u. Numer PPS może służyć jako potwierdzenie miejsca zamieszkania przy załatwianiu formalności urzędowych lub też przy zakładaniu konta bankowego. Najistotniejszą rolę odgrywa jednak fakt iż bez numeru PPS nie możemy podjąć legalnej pracy na terenie Irlandii.
 7. Na każdy rok urządpodatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma twoich podatków nie przekroczyła tej kwoty, to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku.
 8. Formularz 12A- roczne rozliczenie podatku dla pracowników w systemie PAYE. Jest to rozliczenie dochodu, kosztów i zysków kapitałowych na rok do 31 grudnia. Jest także stosowany przy wnioskowaniu o kredyty podatkowe, ulgi i zwolnienia.
 9. Formularz P12-Wypełniają go osoby, które potrafią udowodnić, że nadpłaciły podatek w minionym roku podatkowym a jednocześnie zamierzają kontynuować pracę w Irlandii w kolejnym roku.Dotyczy to jednak pracowników, którzy płacą podatki w systemie PAYE(Pay As You Earn). Jest to rozliczenie przychodów, kosztów i zysków za dany rok podatkowy: od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie jest to obowiązkowe. Musimy się o niego zatroszczyć tylko, gdy wnioskujemy o kredyty podatkowe, staramy się o ulgi, lub zwolnienia podatkowe. Po złożeniu P12 w urzędzie skarbowym, podatek dochodowy zostanie powtórnie przeliczony w oparciu o zamiesczone informacje.Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona w postaci czeku.
 10. Formularz 21-Jest to roczny bilans PAYE. Dokument wystawia irlandzki urząd skarbowy – Revenue. Zawiera ostateczne podsumowanie naszych zobowiązań podatkowych, uzyskanych ulg itp.
 11. P45 - formularz wystawiany przez pracodawcę dla pracownika, który kończy swoje zatrudnienie w danej firmie. Powinien być on przekazany nowemu pracodawcy w celu uniknięcia płacenia podatku awaryjnego. Stanowi on również podstawę do uzyskania pewnych świadczeń społecznych.
 12. P60 - formularz wystawiany dla pracownika przez pracodawcę , potwierdzający szczegóły pensji, podatku, i odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) dotyczących pracownika w danym roku podatkowym. Formularz musi być wydany wszystkim zatrudnionym pracownikom do 31 grudnia każdego roku.
 13. P50 - formularz stosowany przy ubieganiu się o zwrot podatku z Urzędu Skarbowego w przypadku pozostawania bez pracy.
 14. PAYE System (Pay As You Earn- Płać Kiedy Zarabiasz)- system odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy dokonywany przez pracodawcę.
 15. PRSI- Pay Related Social Insurance- odpowiednik polskiego ZUS-u. W roku 2006 składka na ubezpieczenie społeczne w Irlandii rozkłada się pomiędzy pracodawce i pracownika w następujący sposób:*Emergency Tax (podatek awaryjny)- podatek w wysokości 42% naliczany pracownikom, dla których pracodawca nie otrzymał zaświadczenia o wysokości kredytów (Certificate of Tax Credits) oraz o wysokości limitów podatkowych na dany rok podatkowy. Podatek ten jest również naliczony osobom, które nie przedstawiły pracodawcy swojego numeru PPS.
  *Certificate of Tax Credits (Zaświadczenie o kredytach podatkowych)- zawiadomienie wystawiane przez Urząd Skarbowy (Revenue) dla pracodawcy w celu poinformowania go o limicie stawki podstawowej, kredytach podatkowych i stawce podatku.
  *Tax credits (kredyty podatkowe) - Kwoty pomniejszające należny podatek, ustalane indywidualnie dla każdej osoby przez Urząd Skarbowy (Revenue), uzależnione od sytuacji osobistej (np. od stanu cywilnego pracownika)

       ABY OTRZYMAĆ ZWROT Z IRLANDII NALEŻY POSIADAĆ :
  • 45/ P60 lub tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy.patrz:prawa strona)
  • kopia decyzji przyznania SOFII NUMER.
  • P21- dokument wydawany przez Urząd Skarbowy, przedstawiający ostateczne zobowiązanie podatkowe. Jeśli podatnikowi przysługuje zwrot podatku powinien wypełnić formularz P12 i wysłać go do lokalnego Urzędu Skarbowego razem z formularzem P60 i stosowną dokumentacją, w celu otrzymania formularza P21. Jakakolwiek należna nadpłata będzie zwrócona przez Urząd Skarbowy. (UWAGA: certyfikat ten NIE JEST OBLIGATORYJNY DO ROZLICZENIA, jednak jeśli go posiadasz będziemy mogli stwierdzić ile dokładnie należy Cie się zwrotu!)

  PRZYKŁADOWE "P45"
  PRZYKŁADOWY CZEK   Brak komentarzy:

   Prześlij komentarz