poniedziałek, 14 listopada 2011

ANGLIA -podstawowe informacje :
 1. O zwrot podatku z Wielkiej Brytanii możesz ubiegać się tylko do 5 lat wstecz. Po tym okresie nie będziesz mieć możliwości ubiegania się o zwrot!
 2. Podania można składać przez cały rok. Najlepiej po 5 kwietnia (po zakończeniu roku podatkowego). Podanie można też złożyć zaraz o powrocie z UK jednak wówczas złożenie deklaracji podatkowej jest jednocześnie zobowiązaniem, że do 5 kwietnia nie podejmie się żadnej pracy na terenie UK.
 3. Okres oczekiwania na zwrot podatku w Wielkiej Brytanii to minimum 3 miesiące. Czas oczekiwania na zwrot mogą wydłużyć dodatkowe zapytania angielskiego urzędu podatkowego.
 4. Rozliczenie podatkowe musi bezwzględnie zawierać dokładne dane wszystkich pracodawców.
 5. Rozliczenie podatku z UK jest procesem obowiązkowym i dotyczy wszelkich form zatrudnienia na terenie Wielkiej Brytanii.
 6. Dochód uzyskany podczas pracy zarobkowej w Wielkiej Brytanii musi byc zgłoszony w polskiej Izbie Skarbowej. (Nasza firma nie pośredniczy w składaniu deklaracji podatkowych w polskim Urzędzie Skarbowym).
 7. Należy wiedzieć , że jeśli pracowałeś przez ponad np.7 lat w UK musisz sie rozliczyć za 7 lat dostarczając nam wszystkie dokumenty za ten cały okres pracy.Należy pamiętać, że zwrot otrzymasz za jedynie 5 lat,ponieważ aktualnie urząd angielski rozlicza za 5 lat wstecz. Dlatego tak ważne jest rozliczanie się " na bieżąco".
 8. Zwrot podatku jest wysyłany w formie czeku (patrz poniżej).Realizacja czeku trwa od 1 miesiąca do 2.(w przypadku realizacji przez klienta) Jeżeli chcą jednak Państwo szybko uzyskać zwrot podatku, czek może być zrealizowany za naszym pośrednictwem w ciągu tylko 5 dni roboczych!!! Należy pamiętać, że usługa ta kosztuje 39 zł. Pieniądze z realizacji czeku przelewamy bezpośrednio na podane przez Państwa złotówkowe konto bankowe. Czeki realizowane są po kursie dla klientów indywidulanych w banku Polbank z dnia uznania czeku przez bank.
 9. Na każdy rok urząd podatkowy określa kwotę zarobków zwolioną z podatku. Jeśli suma Twoich dochodów nie przekroczyła tek kwoty, to uzyskasz pełny zwrot potraconego podatku. Aby sprawdzic orientacyjną sume zwrotu podatku kliknij w ponizszy link: http://kalkulator.co.uk/

  Aby ubiegać sie o zwrot podatku z UK należy posiadać :    
    
 1. -P45/P60 (patrz poniżej)."P45" otrzymasz od Twojego pracodawcy jeśli zrezygnujesz z pracy w trakcie trwania roku podatkowego,P60 - otrzymasz co roku, na koniec roku podatkowego, czyli po 6 kwietnia. Jeżeli nie posiadamy żadnych z tych dokumentów możemy przedłożyć urzednikowi oszacowanie podatkowe tzw."Statement od earnings"- pisemne oświadczenie pracodawcy o wysokości Twoich zarobków i wysokości potrąconego podatku (podpisane i opieczętowane pismo wystawiane na papierze firmowym).
 2. -stały numer NINO - National Insurance Number – jest to odpowiednik polskiego NIP-u, czyli Numeru Identyfikacji Podatkowej, nadawany przez Department of Work And Pensions czyli Departament Pracy i Emerytur, podlegający brytyjskiemu rządowi. NIN służy do rejestracji podatnika w brytyjskim systemie ubezpieczeń społecznych i w systemie podatkowym. Osoba zarejestrowana lub jej pracodawca odprowadza na konto urzędu skarbowego w Anglii zaliczkę na podatek dochodowy w odpowiedniej do zarobków skali. UWAGA: W interesie pracownika, czyli Twoim jest otrzymanie numeru NIN. Podjęcie legalnej pracy bez tego numeru skutkuje odprowadzaniem przez Ciebie najwyższego podatku czyli tzw. Emergency TAX.(w przypadku posiadania wyłącznie tymczasowego numeru tzw."temporary" procedura zwrotu podatku może znacznie się wydłużyć, co nie zależy od nas lecz od urzędu angielskiego.Czasem może nastąpić sytuacja, że urzędnicy mogą nas nie rozliczyć i tym samym zwrócić wszystkie dokumenty ze wzgledu na brak posiadania stałego numeru bezpieczeniowego NINO.Łatwo go możesz znaleźć na dok."P45" w 2 pozycji.Jeśli zaczyna sie od literki "SN,SK...." oznacza to,że masz stały numer,a jeśli od literki "TN" oznacza to ,że został Ci przydzielony numer tymczasowy. 

"P45"

"P60"CZEKIRLANDIA - podstawowe informacje :

 1. Rok podatkowy w Irlandii trwa od 1 stycznia do 31 grudnia. O zwrot podatku możesz ubiegać się po zakończeniu roku podatkowego. Rozliczenia można dokonać w dowolnej chwili w ciągu 3 lat od zakończenia pracy. Dokumenty podatkowe mozna wysłać również przed zakończeniem roku podatkowego, jednak jest to równocześnie zobowiązanie, że nie podejmiesz żadnej pracy na terenie Irlandii do 1 stycznia kolejnego roku.
 2. Procedura zwrotu podatku z Irlandii trwa 2-3 miesiące. (jednak czasem czas może się znacznie wydłużyć ze strony urzędu).
 3. Jako, że czasem urzędnicy proszą o podanie irlandzkiego adresu zamieszkania jest on wymagany, jednak jeśli go nie pamietasz to nic sie nie dzieje, choć może to też czasem wpłynąć naszybkość otrzymanego zwrotu.
 4. Do rozliczenia podatkowego wymagane są daty wjazdów oraz wyjazdów z Irlandii od czasu kiedy zacząłeś pracę.
 5. Zwrot podatku jest przelewany na konto klienta, nie ma możliwości otrzymania czeku jak w przypadku np.Anglii.
 6. PPS - Jest odpowiednikiem zarówno polskiego numeru PESEL jak i NIP-u. Numer PPS może służyć jako potwierdzenie miejsca zamieszkania przy załatwianiu formalności urzędowych lub też przy zakładaniu konta bankowego. Najistotniejszą rolę odgrywa jednak fakt iż bez numeru PPS nie możemy podjąć legalnej pracy na terenie Irlandii.
 7. Na każdy rok urządpodatkowy określa kwotę zarobków zwolnioną z podatku. Jeśli suma twoich podatków nie przekroczyła tej kwoty, to uzyskasz pełny zwrot potrąconego podatku.
 8. Formularz 12A- roczne rozliczenie podatku dla pracowników w systemie PAYE. Jest to rozliczenie dochodu, kosztów i zysków kapitałowych na rok do 31 grudnia. Jest także stosowany przy wnioskowaniu o kredyty podatkowe, ulgi i zwolnienia.
 9. Formularz P12-Wypełniają go osoby, które potrafią udowodnić, że nadpłaciły podatek w minionym roku podatkowym a jednocześnie zamierzają kontynuować pracę w Irlandii w kolejnym roku.Dotyczy to jednak pracowników, którzy płacą podatki w systemie PAYE(Pay As You Earn). Jest to rozliczenie przychodów, kosztów i zysków za dany rok podatkowy: od 1 stycznia do 31 grudnia. Nie jest to obowiązkowe. Musimy się o niego zatroszczyć tylko, gdy wnioskujemy o kredyty podatkowe, staramy się o ulgi, lub zwolnienia podatkowe. Po złożeniu P12 w urzędzie skarbowym, podatek dochodowy zostanie powtórnie przeliczony w oparciu o zamiesczone informacje.Ewentualna nadpłata zostanie zwrócona w postaci czeku.
 10. Formularz 21-Jest to roczny bilans PAYE. Dokument wystawia irlandzki urząd skarbowy – Revenue. Zawiera ostateczne podsumowanie naszych zobowiązań podatkowych, uzyskanych ulg itp.
 11. P45 - formularz wystawiany przez pracodawcę dla pracownika, który kończy swoje zatrudnienie w danej firmie. Powinien być on przekazany nowemu pracodawcy w celu uniknięcia płacenia podatku awaryjnego. Stanowi on również podstawę do uzyskania pewnych świadczeń społecznych.
 12. P60 - formularz wystawiany dla pracownika przez pracodawcę , potwierdzający szczegóły pensji, podatku, i odprowadzonych składek na ubezpieczenie społeczne (PRSI) dotyczących pracownika w danym roku podatkowym. Formularz musi być wydany wszystkim zatrudnionym pracownikom do 31 grudnia każdego roku.
 13. P50 - formularz stosowany przy ubieganiu się o zwrot podatku z Urzędu Skarbowego w przypadku pozostawania bez pracy.
 14. PAYE System (Pay As You Earn- Płać Kiedy Zarabiasz)- system odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy dokonywany przez pracodawcę.
 15. PRSI- Pay Related Social Insurance- odpowiednik polskiego ZUS-u. W roku 2006 składka na ubezpieczenie społeczne w Irlandii rozkłada się pomiędzy pracodawce i pracownika w następujący sposób:*Emergency Tax (podatek awaryjny)- podatek w wysokości 42% naliczany pracownikom, dla których pracodawca nie otrzymał zaświadczenia o wysokości kredytów (Certificate of Tax Credits) oraz o wysokości limitów podatkowych na dany rok podatkowy. Podatek ten jest również naliczony osobom, które nie przedstawiły pracodawcy swojego numeru PPS.
  *Certificate of Tax Credits (Zaświadczenie o kredytach podatkowych)- zawiadomienie wystawiane przez Urząd Skarbowy (Revenue) dla pracodawcy w celu poinformowania go o limicie stawki podstawowej, kredytach podatkowych i stawce podatku.
  *Tax credits (kredyty podatkowe) - Kwoty pomniejszające należny podatek, ustalane indywidualnie dla każdej osoby przez Urząd Skarbowy (Revenue), uzależnione od sytuacji osobistej (np. od stanu cywilnego pracownika)

       ABY OTRZYMAĆ ZWROT Z IRLANDII NALEŻY POSIADAĆ :
  • 45/ P60 lub tzw. Statement of Earnings od każdego pracodawcy.patrz:prawa strona)
  • kopia decyzji przyznania SOFII NUMER.
  • P21- dokument wydawany przez Urząd Skarbowy, przedstawiający ostateczne zobowiązanie podatkowe. Jeśli podatnikowi przysługuje zwrot podatku powinien wypełnić formularz P12 i wysłać go do lokalnego Urzędu Skarbowego razem z formularzem P60 i stosowną dokumentacją, w celu otrzymania formularza P21. Jakakolwiek należna nadpłata będzie zwrócona przez Urząd Skarbowy. (UWAGA: certyfikat ten NIE JEST OBLIGATORYJNY DO ROZLICZENIA, jednak jeśli go posiadasz będziemy mogli stwierdzić ile dokładnie należy Cie się zwrotu!)

  PRZYKŁADOWE "P45"
  PRZYKŁADOWY CZEK   HOLADNIA - podstawowe informacje :

   1.O zwrot podatku z Holandii można sie ubiegać do 5lat wstecz :( 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ).

   2.Okres oczekiwaniana zwrot podatku za pracę na terenie Holandii wynosi ok.6 miesiące.

   *Jeżeli zeznanie zostanie złożone do 1 kwietnia za rok bieżący, wówczas zwrot podatku nastąpi w ciągu 3-6miesięcy. *Jeżeli natomiast zeznanie zostanie złożone po 1 kwietnia, wtedy zwrot podatku nastąpi w okresie do 12 miesięcy.
   3.Podstawą rozliczenia podatku holenderskiego jest przedłożenie holenderskiej karty podatkowej tzw. jaaropgaave.(poniżej zdjęcie).

   4.Wszyscy pracodawcy holenderscy na zakończenie roku podatkowego oraz po zakończeniu umowy o pracę zobowiązani są wystawić pracownikowi dokumenty potwierdzającewysokość odprowadzonych podatków. Mają na to czas do połowy marca.
   Przy wypłacie wynagrodzenia (cotygodniowo lub comiesięcznie) pracownik otrzymuje dokument "salarisstrok"zawierający rozliczenie wynagrodzenia za dany okres.

   5.Wszyscy, którzy podejmują pracę w Holandii mają obowiązek wystąpieniao przyznanie numeru identyfikacji podatkowej i ubezpieczeniowej, numeru BSN (dawniej SOFI). O nadanie tego numeru musisz udać się do najbliższego UrzęduSkarbowego - Belastingdienst bądź otrzymasz go po podjęciu pracy.

   6.Pracując w Holandii pracownik jest zobowiązany do składania rocznego zeznania podatkowego. Zwrot nadpłaty podatkowej przysługuje każdej osobie, która legalnie pracowała na terenie Holandii i posiadała tzw. BSN numer. Zaliczka na podatek dochodowy odprowadzana jest przezpracodawcę od miesięcznej kwoty brutto dochodów.

   7.Pracownik ma obowiązek rozliczenia się z holenderskim urzędem skarbowym, gdy otrzyma z urzędu skarbowego druk, albo formularz onazwie C-biljet lub jakiekolwiek pismo z nakazujące złożyć zeznanie podatkowe. W Holandii nie ma obowiązku rozliczenia się z podatku, ale trzeba pamiętać, że gdy nie złożymy zeznania to przepadnie zwrot zaliczki na podatek dochodowy.

   8.Urząd holenderski dzieli podatników na dwie grupy:

   *Pierwsza, to osoby,które mieszkają w Holandii (niezależnie od obywatelstwa) i są to wtedy krajowi podatnicy.
   *Druga to podatnicy zagraniczni, którzy mają tylko źródło dochodów w Holandii, natomiast mieszkają poza granicami kraju. Ma to znaczenie podczas rozliczania się z holenderskim fiskusem.

   9.Jeżeli miałeś w danym roku podatkowym meldunek w Holandii (przez pewną część roku), potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie M-biljet.

   *Jeżeli byłeś z kolei zameldowany w Holandii przez cały rok, wtedy potrzebujesz do rozliczenia druk o nazwie P-biliet.
   *Jeśli pracownik był zameldowany cały rok w Holandii i wynajmował tam mieszkanie lub posiada tam nieruchomość to rozliczenia trzeba dokonać naformularzu P, w celu odliczenia ulg związanych z utrzymaniem domu.
   *Jeśli pracownik był zameldowany cały rok w NL ale nie wynajmował mieszkania i nie ponosił z tego tytuł kosztów to można ograniczyć się do rozliczenia naformularzu T-bijlet, który stanowi skróconą formę formularza P (bez możliwości odliczenia ulg).
   *Dla pozostałych osób, które nie były zameldowane w Holandii formularzem do rozliczenia jest TC-bijlet.
   10.Inspektor holenderskiego urzędu skarbowego ma 3 lata na złożenie i wysłanie decyzji podatkowej tzn. na ostateczne rozliczenie osoby (wydaje wtedy dokument Aanslag). Wcześniej może wysłać dokument wstępnego rozliczenia(Voorlopige aanslag).

   11.Kwota zwrotu, o którą można ubiegać się, zależy od kilku czynników. Między innymi od wysokości Twojego całkowitego dochodu, długości pobytu, miejsca pracy. Również posiadanie dzieci wpływa na kwotę zwrotu. Ważne jest również to, w jaki sposób starasz się o zwrot. Próbując rozliczać się samodzielnie możesz popełnić błędy, które spowodują mniejszy zwrot. Jako specjaliści w dziedzinie holenderskiego podatku gwarantujemy Ci zwrot najwyższej możliwej do odzyskania kwoty.   ABY UBIEGAĆ SIĘ O ZWROT PODATKU Z HOLANDII NALEŻY POSIADAĆ :

   * Kartę podatkową JAAROPGAAF (JAAROPGAVE), którą wystawia pracodawca po zakończeniu roku podatkowego
   * Numer BSN (dawniej Sofi-nummer), który jest odpowiednikiem naszego NIP i jest nadawany przez holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst).
   * Numer konta bankowego (jeżeli nie posiadasz swojego numeru konta, możesz podać numer osoby zaufanej).

   PRZYKŁADOWY  "JAAROPGAAF"


   PRZYKŁADOWA DECYZJA SOFII NUMER